Pakalpojuma noteikumi

Pakalpojuma noteikumi (E-komercijas noteikumi) – https://mebelesmajai.lv e-veikalā.

Šie E-komercijas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir neatņemama pirkuma-pārdošanas līguma-individuālā projekta sastāvdaļa, kas noslēgts starp e-veikalu https://mebelesmajai.lv (turpmāk – E-veikals) un personu – klientu. (turpmāk – Pasūtītājs), iepazīstinot klientu ar e- veikala preču pirkšanas un pārdošanas nosacījumus  un e- pasta reģistrāciju e-veikalā, Klienta tiesības un pienākumi, kas saistīti ar preču iegādi un pārdošanu. veikalā.

 1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
 2. Izmantojot e- veikala pakalpojumiem ir tiesības:

1.1. darbspējīgas fiziskas personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem;

1.2. nepilngadīgie vecumā no sešpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu, izņemot pašnodarbinātības vai stipendijas gadījumu;

1.3. juridiskas personas;

1.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

 1. Ja Klients vēlas izmantot e- veikala pakalpojumus, lai veiktu pasūtījumu, viņam ir jāreģistrējas. Reģistrācija tiek uzskatīta par notikušu un ir spēkā, kad klients elektroniski iesniedz informāciju par sevi un veic turpmākās darbības.
 2. Klienta sniegtie personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), reģistrējoties E-veikalā uzglabāti un apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regula ( 2016. Gada 27. Aprīlis) ES  2016 /679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti e-veikalā https://mebelesmajai.lv 
 3. Preču cenas norādītas e- veikala preču katalogā ir spēkā tikai pērkot šīs preces caur e-veikalu. Preču cenas E-veikalā ir norādītas ieskaitot visus nodokļus, kas piemērojami saskaņā ar Latvijas Republikas Nodokļu administrēšanas likumu un citiem tiesību aktiem. Piegāde klientam un montāžas cenas nav iekļautas. 
 4. Pirkuma-pārdošanas līgums starp klientu un E- veikalu tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Klients E-veikalā pēc iepirkumu groza izveidošanas, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un izlasīšanas (lasi pēc iepazīšanās ar “Esmu iepazinies ar lapas noteikumiem un piekrītu tiem”), nospiežat pogu “Maksāt” . Līgums noslēgts elektroniski starp E-veikalu un klientu tiek regulēti Latvijas Republikas Civilkodeksa noteiktajā kārtībā.
 5. Par pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšanu E-Veikals informē klientu, nosūtot ziņu uz klienta norādīto e-pasta adresi.
 6. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 7. Klients var izvēlēties un pasūtīt jebkuru preci(-es) no E-veikala preces kataloga.
 8. Klients, izmantojot E-veikalu, piekrīt pārdošanas līguma noteikumiem un tie ir jāievēro.
 9. Klienta e-veikala reģistrācijas veidlapā jānorāda pilnīga un pareiza informācija. Ja tiek mainīti Klienta personas dati un, E- veikals netiks informēts, klients uzņemas visu zaudējumu risku.
 10. Klients ir atbildīgs par visām savām darbībām, kas veiktas, izmantojot E-veikalu.
 11. Vienai un tai pašai personai ir aizliegts reģistrēties un izmantot E- veikala sniegtos pakalpojumus ar vairākiem nosaukumiem.
 12. Klientam jāatrodas norādītajā vietā, norādītajā laikā un jāpieņem pasūtītās preces.
 13. Klients apņemas nenodot trešajām personām savus reģistrācijas un pieteikšanās datus. Ja klients pazaudē pieslēgšanās datus, viņam nekavējoties jāinformē E-veikals pa e-pastu sanlaits@balticom.lv vai rakstiski Ķengaraga iela 2a, Rīga, vai pa tālruni +371 6731 6765. E-veikals nav atbildīgs par trešo personu rīcību, izmantojot klienta pieslēgšanās datus līdz paziņojuma brīdim. 
 14. E- veikals nav atbildīgs par trešo personu rīcību, izmantojot klienta bankas sistēmu, vai izmantojot E- veikala pakalpojus.
 15. Lai piedāvātu Klientam pilnu pakalpojumu klāstu mūsu mājaslapā, lūdzam atļaut informācijas (cookies) saglabāšanu Klienta datorā (ierīcē). Ievadītā informācija tiks izmantota, lai identificētu Klientu kā iepriekšējo vietnes lietotāju un apkopotu statistiku par vietnes apmeklējumu. Klients jebkurā laikā var pārskatīt mūsu ierakstīto informāciju (sīkdatnes) un dzēst dažas vai visas saglabātās sīkdatnes. Tāpat Jums ir tiesības iebilst pret informācijas (sīkdatņu) uzglabāšanu un izmantošanu Klienta datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā atsevišķas vietnes iespējas klientam var nebūt pieejamas. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus vai sazinoties ar e-veikalu

III. E- VEIKALA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. Ja reģistrācijas laikā vai pēc tās tiek iesniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši vai ne visi pieprasītie dati, vai klients nepilda citus šajos noteikumos paredzētos pienākumus, E-veikalam ir tiesības nekavējoties atcelt reģistrāciju un dzēst klienta datus vai ierobežot klienta tiesības izmantot E-veikala pakalpojumi. Klients ir pilnībā atbildīgs par sekām, ko rada klienta sniegtie nepareizie dati.
 2. E-veikals patur tiesības:

17.1. Bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt klienta reģistrāciju un e-pasta lietošanu, ja ir pamats uzskatīt, ka klients veic prettiesiskas darbības vai citādi mēģina kaitēt E-veikala stabilai darbībai;

17.2. Nozīmīgu apstākļu gadījumā uz laiku vai pavisam pārtraukt E-veikala darbību klientam, iepriekš nebrīdinot klientu.

 1. E-veikals apņemas radīt visus nosacījumus, lai klients varētu izmantot E- veikala pakalpojumus.
 2. E-veikals, neparedzētu apstākļu gadījumā nevar piegādāt klientam pasūtītās preces, apņemas piedāvāt klientam līdzīgu preci. Ja Klients atsakās pieņemt preces analogu, samaksātā nauda tiek atmaksāta 3 (trīs) darba dienu laikā, ja klients ir veicis priekšapmaksu.
 3. MAKSĀJUMS PAR PRECĒM
 4. Klients var norēķināties par preci:

20.1. izmantojot bankas, internetbankas sistēmas;

20.2. kredītkarte un debetkarte;

20.3. avansa bankas pārskaitījums;

20.4 skaidra nauda mūsu salonos;

20.5 ar līzingu.

 1. PREČU PIEGĀDE
 2. E-veikals apņemas piegādāt klienta pasūtītās preces pēc pilnas apmaksas uz klienta pasūtījumā norādīto adresi Latvijas un citas valstis ES teritorijā:

21.1. Piegādes metodes:

21.1.1. Lielgabarīta preču piegāde Latvijā (piegādes cena atkarībā no piegādes adreses):

21.1.2. Saņemšana mūsu salonā (bez maksas):

 1. Preces tiks piegādātas caur e- veikala pilnvaroto pārstāvi. Kad klients paraksta pavadzīmi, sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu pareizi.
 2. Preču piegādes laikā klientam jāpārbauda sūtījumā esošo preču stāvokli kopā ar e- veikala pilnvaroto parstāvi. Ja Klients pamana sūtījuma pārkāpumu, tas jāatzīmē pavadzīmē un jāninformē nekavējoties brīvā formā. Ja klients pavadzīmi paraksta bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir pilnā kārtībā. Ja piegādātās preces nesatur detaļas vai dokumentus, klientam nekavējoties jāinformē E-veikala administrācija pa e-pastu sanlaits@balticom.lv vai rakstiski Ķengaraga iela 2a, Rīga vai pa tālruni +371 6731 6765 vai  sadaļā “Kontakti” uz norādītajiem tālruņu numuriem.
 3. Piegādes un montāžas izmaksas E-veikalā preču cenā nav iekļauta.
 4. PREČU ATGRIEŠANA
 5. Pēc vairāk nekā 14 (četrpadsmit) dienām no preču piegādes dienas preču atgriešanai piemērojami Latvijas Republikas mazumtirdzniecības noteikumi.
 6. Atgriežot bojātu preci, E-veikals apņemas pieņemt bojāto preci un, ja klientam nav iebildumu, aizstāt to pret analogu preci, gadījumā,  Ja pircējs iebilst pret bojātas preces maiņu pret kvalitatīvu preci, mēs atmaksāsim samaksāto naudu par bojāto preci 3 (trīs) darba dienu laikā no preces atgriešanas dienas. Gadījumā, ja izrādīsies, ka E-veikalā nav analogas preces, klientam par preci samaksātā nauda tiks atmaksāta 3 (trīs) darba dienu laikā no precizējuma brīža.